hlavná strana - naspäť
  
 

momentálne ste na:

 HISTÓRIA  

 
 
 
Chorvatsko
 

Prvé zmienky o osídlení tejto oblasti sú z roku 1094. V tejto dobe tu maďarský kráľ Ladislav založil biskupstvo. Neďaleko od neho vznikla osada Gradec (Grič), ktorá fungovala až do začiatku 17. storočia ako nezávislé mesto. Po mongolskej invázii v roku 1242 zostalo ušetrené a kráľ Belo IV. vyhlásil mestom za kráľovské.

Habsburgovci
 - Záhreb sa roku 1526 dostal pod vplyv Habsburskej ríše, a neskôr pod Uhorskú správu, v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1850 došlo tiež k zjednoteniu Záhřebských miest - Kaptol, Gradec aj Donji Grad sa spojili do jedného celku.
Roku 1860 dosiahla do mesta železnica, medzi stanicou a Stari Grad začala byť budovaná nová výstavba, Záhreb sa rozrastal a neskôr tak rástol aj jeho vplyv. Prispel k nemu aj fakt, že po dlhých rokoch nakoniec získalo mesto štatút centra chorvátskeho obrodeneckého hnutia, hoci Matice Ilýrske pôsobila v Záhrebe už ku koncu prvej polovice 19. storočia.


20. storočie - Po rozpade Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne sa tu konal snem juhoslovanských národov padlého mocnárstva. Ich zástupcovia sa rozhodli pre vytvorenie jedného štátu - Kráľovstva SHS. Medzi rokmi 1929 a 1939 tu bolo sídlo Savski bánoviny, za druhej svetovej vojny potom ustašovského štátu. V medzivojnovom období žilo v Záhrebe okolo 185 000 ľudí.

Počas socialistickej Juhoslávie bol Záhreb opäť hlavným mestom Chorvátska. V tejto dobe bol postavený tzv. Novi Záhreb - sídlisko na juh od mesta, u rieky Sávy. Pre život mesto bola významnou akciou Univerziáda v roku 1987, kedy do Záhrebu vstupuje 6423 športovcov z 122 krajín sveta. Od roku 1991 je opäť hlavným mestom nezávislého Chorvátska, za balkánskej vojny nebol poškodený. V súčasnej dobe má viac ako 900 000 obyvateľov, s predmestiami okolo milióna.

Zdroj: zahraničné wikipedie, odborná literatúra vydavateľstva OKNÁ DO SVETA

 

© 2009  Všetky práva na riešenie dizajnu Cyrix z N-games.eu, majiteľ webu L-two-two